Nibe F2120-8 1 fas och WM 225 paket

Nibe F2120-8 1 fas och WM 225 paket

  • Artnr: 9913
  • Vikt, kg: 250

Beskrivning av artikel

NIBE F2120 är en inverterstyrd luft/vattenvärmepumpoch ett verkligt genombrott när det gäller effektivitet.Med en årsvärmefaktor som övestiger 5,0* levererarvärmepumpen mer än fem gånger så mycket värmeper år jämfört med en elkassett med samma energi-förbrukning. NIBE F2120 ger optimala besparingardå värmepumpen automatiskt anpassar sig efterhemmets effektbehov året om.

  • Bredd: 1130 mm
  • Höjd: 1070 mm
  • Djup: 612 mm
  • Spänning: 3x400 V
  • Utförande: 1-fas

VVM225 är en flexibel elpanna/inomhusmodul som kan dockas mot NIBE´s luft/vattenvärmepumpar , F2040-8 samt F2120-8 och 12. VVM 225 är komplett med expansionskärl, säkerhetsventil (3 och 9 bar) och påfyllnadskran. VVM 225 har en varmvattenberedare på 180 liter och maximal tillsatseffekt på 9 kW. Styrenhet med färgdisplay och klimatstyrd värmeautomatik. Går att komplettera med Nibe`s tillbehörsprogram.