Pelletskaminer

Vi har skorstenslösa pelletskaminer från KMP och kombinerade ved och pelletskaminer från Ecotec.

Pelletsbrännare

Vi har pelletsbrännare och tillbehör från Janfire, Ariterm och Ecotec.